SẢN PHẨM

thông tin liên hệ
Anh Huân
- 0793 092 888

Bu lông 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9

BU LÔNG 8.8 10.9 12.9 DIN 931
BU LÔNG 8.8 10.9 12.9 DIN 931
BU LÔNG 8.8 10.9 12.9 DIN 933
BU LÔNG 8.8 10.9 12.9 DIN 933
4.1BU LÔNG TỰ ĐỨT – BU LÔNG TỰ CẮT (Bu lông S10T)
4.1BU LÔNG TỰ ĐỨT – BU LÔNG TỰ CẮT (Bu lông S10T)
5.1BU LÔNG TỰ ĐỨT – BU LÔNG TỰ CẮT (Bu lông S10T)
5.1BU LÔNG TỰ ĐỨT – BU LÔNG TỰ CẮT (Bu lông S10T)
6.1bu lông hex cường độ caoDIN 912  12.9
6.1bu lông hex cường độ caoDIN 912 12.9
7.1bu lông hex cường độ caoDIN 8.8 10.9 12.9
7.1bu lông hex cường độ caoDIN 8.8 10.9 12.9
8.1bu lông hex cường độ caoDIN 912  12.9
8.1bu lông hex cường độ caoDIN 912 12.9
9.1Ốc vít đôi8.8 10.9 12.9
9.1Ốc vít đôi8.8 10.9 12.9
10.1Vít hoạt động 8.8 10.9 12.9
10.1Vít hoạt động 8.8 10.9 12.9
11.1bu lông4.8
11.1bu lông4.8
12.1Vít hoạt động 8.8 10.9 12.9
12.1Vít hoạt động 8.8 10.9 12.9
13.1.1Vít hoạt động 8.8 10.9 12.9
13.1.1Vít hoạt động 8.8 10.9 12.9